Ontwikkeling - B-real
B-real
Juni 2009
Vastgoedexpert Bob Verdonck. Bemiddeling & Expertises bij vastgoedtransacties. Diensten zijn waardebepaling, opmaak van een volledig dossier, publiciteit, opmaak van contracten en begeleiding en opvolging tot bij notaris.
Taal:
Java™ (J2EE™)
Technologie:
JSP, Struts, Hibernate
Applicatie server:
Apache Tomcat
Omgeving:
Linux
Database:
MySQL

Ontwikkelingstijds:
4 dagen
Backup:
Dagelijks
Hardware:
Intel(R) Atom(TM) CPU 230 @ 1.60GHz GenuineIntel GNU/Linux

Contact
Algemene informatie
+32477681960
info at j-wire dot com
Sponsoring
Mountainbike club De Herders
10de Herder Marathon